Ponovna javna rasprava o DPU stambene i UPU poslovne zone Sračinec

Ponovna Javna rasprava o prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja stambene zone Sračinec trajat će od 01. srpnja 2015. do 10. srpnja 2015. godine. Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja stambene zone Sračinec u zgradi Općine Sračinec, Sračinec, Varaždinska 188, svaki radni dan od 08,00 do 14,00 sati.

Poziv

Ponovna Javna rasprava o prijedlogu stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja zone proizvodne namjene –I– Sračinec trajat će od 01. srpnja 2015. do 10. srpnja 2015. godine. Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja zone proizvodne namjene –I– Sračinec u zgradi Općine Sračinec, Sračinec, Varaždinska 188, svaki radni dan od 08,00 do 14,00 sati.

Poziv