Postrojen tim Civilne zaštite

U nedjelju u jutarnjim satima održano je postrojavanje članova Tima civilne zaštite opće namjene Općine Sračinec. Tim djeluje da području Općine, a broji ukupno 25 članova. Nakon uvodnog dijela u kojem je obavljena prozivka članova tima i uvodnih riječi načelnika Božidara Novoselca, predavanje o ulozi Civilne zaštite i djelovanju u slučaju prirodnih katastrofa i nesreća koje prouzrokuje čovjek, održao je Josip Hrženjak iz Područnog ureda za zaštitu i spašavanje.

Istaknuo je kako uvijek treba biti spreman za djelovanje u slučaju nesreće. Općina Sračinec leži u blizini rijeke Drave i akumulacijskog jezera HE Varaždin što predstavlja potencijalnu opasnost od poplave, nalazi se na području koje može pogoditi potres do 7 stupnjeva po Merkaliju, kroz Sračinec prolazi vrlo frekventna državna cesta kojom se prevoze i opasni tereti, uvijek je prisutna opasnost od izbijanja požara, vremenskih neprilika i slično. Upravo radi svega toga bilo je potrebno informirati članove tima civilne zaštite, Stožer zaštite i spašavanja i sve druge relevantne čimbenike o njihovim obvezama i načinu djelovanja u slučaju potrebe. Na području Općine Sračinec poslove koordinira Stožer zaštite i spašavanja koji vodi načelnik stožera Krunoslav Lukačić.

Općina Sračinec  još je 2010. godine donijela službeni akt pod nazivom “Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Sračinec”, a na snazi su i Plan civilne zaštite Općine Sračinec i Plan zaštite i spašavanja Općine Sračinec. Ovo su dokumenti u kojim su definirani postupci i njihovi nositelji u slučaju nesreće.

Veseli činjenica da su se na ovaj susret odazvali gotovo svi članovi tima, predstavnici udruga, mjesnih odbora, Općinskog vijeća itd.