Poziv mještanima za podnošenje prijedloga za izradu proračuna

Pozivaju se fizičke i pravne osobe s područja Općine Sračinec da podnesu svoje prijedloge za uvrštenje u Proračun Općine Sračinec za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Predložiti se mogu aktivnosti i projekti iz područja:

 • poljoprivrede i gospodarstva,
 • komunalne infrastrukture,
 • zaštite okoliša,
 • zdravstvene skrbi,
 • sporta i rekreacije,
 • kulture i religije,
 • zaštite i spašavanja,
 • predškolskog odgoja i skrbi o djeci,
 • obrazovanja,
 • prostornog uređenja i unapređenja stanovanja,
 • turizma,
 • socijalne skrbi.

Sudjelovanje mještana u planiranju i donošenju proračuna važno je kako bi se raspoloživa sredstva već u fazi planiranja usmjerila na projekte i programe koji su u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni s potrebama i iskazanim stavovima mještana.

Želja nam je u procesu kreiranja Proračuna, kao našeg najvažnijeg financijsko-planskog dokumenta, uključiti što veći broj zainteresiranih mještana kako bi u konačnici dobili što kvalitetniji prijedlog Proračuna.

Stoga pozivamo sve zainteresirane mještane da nam dostave svoje prijedloge za raspodjelu proračunskih sredstava Općine Sračinec za 2023. godinu te na taj način aktivno sudjeluju u kreiranju Proračuna.

Prijedlozi se zaprimaju zaključno do 30. listopada 2022. godine.

Prijedlozi se mogu dostaviti u Jedinstveni upravni odjel Općine Sračinec putem elektroničke pošte na adresu: pisarnica@sracinec.hr te osobno ili putem pošte na adresu Općina Sračinec, Varaždinaka 188, 42209 Sračinec.

Svi zaprimljeni prijedlozi biti će obrađeni te će se u skladu s proračunskim mogućnostima predložiti njihovo uvrštenje u proračun.

Poziv za podnošenje prijedloga za izradu proračuna Općine Sračinec za 2023. godinu

Obrazac za podnošenje prijedloga za izradu proračuna Općine sračinec za 2023. godinu