Poziv na besplatnu radionicu – Pripreme za prijenos poslovanja

Radionicu organizira Pučko otvoreno učilište Varaždin, a namijenjena je vlasnicima malih poduzeća i obrta. Tema radionice je: “Obiteljsko poduzeće i prijenos poslovanja“, a održat će se u utorak, 5. 11. 2019. godine, od 17:30 do 19:30 sati u POU Varaždin, Hallerova aleja 1/II, Varaždin

Prijave: pou@pouvarazdin.hr

Teme:

  • Zašto je važno pripremiti se za prijenos poslovanja?
  • Nasljeđivanje i prodaja poduzeća kao najčešći modeli prijenosa poslovanja
  • Kada i kako započeti pripremu i koga uključiti u proces?

Predavači: 

Nikola Oršanić – konzultant s više od 15 godina poduzetničkog iskustva u više projekata. Prodajom vlasničkih udjela u tri pravna subjekta stječe početno razumijevanje i iskustvo u prijenosu poslovanja.

Sandro Zovko – predstavnik druge generacije u obiteljskom poduzeću ZGI d.o.o., jednom od najvećih regionalnih poduzeća koje posluje na području Hrvatske i BiH u području sigurnosti u radnom i životnom okolišu.