Poziv na informativni zbor građana – 6. 7. 2015

U ponedjeljak 6. 7. 2015. biti će održan informativni zbor građana u Svibovcu Podravskom i Sračincu. Glavna tema će biti razvrstavanje komunalnog otpada koje uskoro počinje i u općini Sračinec, a načelnik Božidar Novoselec će odgovarati i na sva ostala pitanja od interesa mještana općine.

Informativni zbor građana počinje u 19 sati u Domu kulture u Svibovcu Podravskom, a nakon toga u 20 sati u Domu kulture u Sračincu.