Poziv na Informativni zbor građana

Pozivamo vas na Informativni zbor građana Općine Sračinec kojeg organizira načelnik Božidar Novoselec sa svojim zamjenikom Krunoslavom Lukačićem te svim zaposlenicima Općine Sračinec

Informativni zbor građana održat će se u Domu kulture Sračinec u srijedu, 25. siječnja 2017. godine s početkom u 18,00 sati.

Prezentirati ćemo vam Proračun Općine za 2017. godinu. Cilj je dati vam sve informacije o aktivnostima Općine, što će se i kada raditi, graditi, provoditi, pripremati i slično (vrtić, škola, kanalizacija, ceste, dječja igrališta, groblja, park Velika graba, 3. Međunarodni fašnik…).

Želja nam je da nam postavljate sva pitanja vezana uz djelovanje Općine, te da nam sugerirate na što bi više trebali obratiti pažnju. Dobit ćete odgovor na svako vaše pitanje.

OPĆINSKI NAČELNIK
Božidar Novoselec