Poziv na iskaz interesa za sufinanciranje sunčanih elektrana na obiteljskim kućama

Župan Varaždinske županije Radimir Čačić uputio je javni poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje troškova izrade glavnog projekta i prijavne dokumentacije za ugradnju foto-naponskih susta za proizvodnju električne energije (sunčanih elektrana) na obiteljske kuće za vlastitu potrošnju na području varaždinske županije.

Predmet javnog poziva je iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje izrade glavnog projekta za ugradnju sunčane elektrane i prijavne dokumentacije za prijavu na predstojeći natječaj FZOEU za postavljanje sunčanih elektrana na obiteljske kuće na području varaždinske županije.

Sve detalje pronađite u PRILOGU.