Poziv na isticanje kandidatura za članove Savjeta mladih Općine Sračinec

Pokreće se postupak za izbor članova Savjeta mladih Općine Sračinec, savjetodavnog tijela Općine Sračinec, koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih, u cilju njihovog sudjelovanja u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih Općine Sračinec.

Savjet broji pet članova, a u njega mogu biti birane osobe s područja općine Sračinec starosti 15 do 30 godina.

Članove bira Općinsko vijeće Općine Sračinec na vrijeme od tri godine.

Sve dodatne informacije o načinu kandidature i izbora pronaći ćete u prilozima:

Odluka o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za Savjet mladih Općine Sračinec

Obrazac za podnošenje prijedloga kandidata i zamjenika kandidata za članove Savjeta mladih Općine Sračinec

IZJAVA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE ZA ČLANA

POPIS PREDLAGATELJA KOJI PRIPADAJU NEFORMALNOJ SKUPINI MLADIH