Poziv na javni uvid prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

Obavještavaju se svi zainteresirani građani Općine Sračinec te druge fizičke i pravne osobe da dana 20. svibnja 2019. godine započinje javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske  za područje Općine Sračinec (dalje u tekstu: Program raspolaganja)

Javni uvid traje do 10. lipnja 2019. godine.

Uvid u Program moguće je izvršiti u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sračinec, Sračinec, Varaždinska 188, radnim danom od 08,00 do 15,00 sati.

Prigovori na prijedlog Programa primaju se u pisanom obliku do navedenog roka.

Prigovor mora sadržavati podatke o davatelju prigovora, brojeve katastarskih čestica i nazive katastarskih općina, te je potrebno navesti prijedlog budućeg raspolaganja za pojedinu česticu.

Prigovori moraju biti dostavljeni zaključno do 10. lipnja 2019. godine do 15,00 u Jedinstveni upravni odjel Općine Sračinec.

Božidar Novoselec, načelnik Općine Sračinec