Poziv na predstavu “ČEKANJE TRAMVAJA U MARČANU”

Općine Donja Voća i Vinica zajedno provode projekt “Kreativni seniori”  odobren unutar programa  KULTURA  54+ i financiran iz Europskog socijalnog fonda.  Projekt se sastoji od kreativnih radionica za starije stanovništvo, a osim stanovnika  partneraskih općina uključeni  su i stanovnici susjednih općina Petrijanec,  Sračinec , Maruševec  i  Cestica.   

U Općini Vinica uspostavljen je  Otvoreni kreativni i kulturni studio  u kojem se provode  dramska  i folklorna radionica.  Kreativci okupljeni u dramskoj radionici koju  vodi Jan Kerekeš  čitavu su  zimu marljivo  učili i   radili  te uvježbavali  uloge ,  a svoje naučene glumačke vještine prikazati će u  predstavi  „ČEKANJE  TRAMVAJA U MARČANU“. Predstava će se održati u utorak, 19. 2. 2019. godine  us početkom u 18.00 sati u Društvenom domu (kino-dvorani)  u Marčanu.  Ulaz na predstavu je slobodan .  Dođite i ohrabrite te burnim pljeskom nagradite  naše „kreativce“.