Poziv na prezentaciju novog načina odvoza otpada u Općini Sračinec

U srijedu 27. 6. 2018. godine u 18:30 sati u Dom kulture Sračinec i u 19:30 sati u TKIC Svibovec Podravski, održat će se prezentacija novog načina odvoza kućnog otpada i popunjavanje upitnika Čistoće d.o.o.

Naime, od 1. 7. 2018. na snagu stupaju nova pravila i nova cijena odvoza otpada, a prezentaciju organizira Općina Sračinec kako bi mještani postigli najnižu cijenu i najkvalitetniji način odvoza, uz regulaciju bio otpada.

Zbog važnosti teme i kratkog roka popunjavanja upitnika, iz Općine Sračinec pozivaju sve mještane da se odazovu i ponesu upitnik koji su dobili od Čistoće d.o.o.