Poziv na proslavu 35 godina završetka osnovne škole

22. listopada ove godine održat će se proslava 35. godišnjice završetka osnovne škole generacije 1976. godine. Te su godine osnovnu školu završila tri razreda – “a” razred u koji su između ostalih išli Ivan Majcen i Andrej Kokot, u “b” razred išli su Vlado Kovačić i Božidar Liber, a u “c” Branko Plantak i Božidar Novoselec.

Proslava će započeti u subotu 22. 10. u 18 sati okupljanjem u osnovnoj školi Sračinec. Kotizacija za večeru, piće, fotografije i cvijeće za pokojne kolege je 200 kn i može se uplatiti u caffe baru Majstori Sračinec. Rok za prijavu sudjelovanja je 20. 10., molimo da se prijavite kako bismo znali broj prisutnih na večeri koja će se održati u restoranu CBS Svibovec.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broju 091/2523-600 – Božidar Novoselec.