Poziv na sudjelovanje u kulturno-kreativnim radionicama u okviru EU projekta „Kreativni seniori“.

Cilj projekta je poboljšanje socijalnih, kognitivnih, emocionalnih i kreativnih vještina osoba starijih od 54 godine, uspostavom kulturno-kreativnih aktivnosti u ruralnim područjima Varaždinske županije. Tijekom provedbe projekta uspostavljena su dva Otvorena kreativna i kulturna studija (prostora za djelovanje), u općini Donja Voća i Vinica, u kojima će se provoditi sljedeće radionice: dramska radionica, radionica keramike, likovna radionica te folklorna radionica.

Za stanovnike okolnih Općina osiguran je i besplatan prijevoz u vrijeme provedbe radionica. Planirani početak radionica je 12. mjesec, a moguće je i naknadno uključivanje u radionice, ukoliko ostane slobodnih mjesta.

Za sudjelovanje u radionicama, prijaviti se možete na sljedeće načine:

  • usmeno u Općini Donja Voća i Vinica
  • telefonom na broj +385 42 766 711
  • mailom na adresu kreativni_seniori@voca.hr

Prilikom prijave, molimo da se istakne radionica na koju se prijavljuje.

Projektni programi dostupni su osobama starijima od 54 godine iz naselja i općina: Klenovnik, D.Voća, Maruševec, Vinica, Petrijanec, Sračinec, Cestica, Vidovec.

Kroz projektne aktivnosti nastoji se utjecati na društvenu uključivost starijih osoba, njihovo zdravlje i aktivaciju te prevenciju prerane institucionalizacije. Samim time projekt pridonosi poboljšanju u kvaliteti života starijih osoba i njihovih obitelji te pridonosi provedbi strategije Europa 2020, Europske platforme za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti (inkluzivan rast), Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH te Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020 godine.

Projekt će dugoročno pozitivno djelovati na ciljane skupine: stariji od 54 će biti zdraviji, zadovoljniji, s više samopouzdanja te mogu postati pokretači društvenih promjena. Zdravi i zapošljivi pojedinci prestat će biti financijski i socijalni teret svojim obiteljima, institucionalni teret državi te postati primjer dobre prakse u lokalnoj zajednici. Projektom se nastoji utjecati i na poboljšanje kvalitete života, odnosno na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti. Općina Donja Voća je ujedno i osnivač udruge Mentor koja provodi programe samozapošljavanja, stoga će uključiti polaznike koji imaju interes razvijati karijeru u području kulture i kreativnih industrija.

Radionice će držati umjetnici s mnogo iskustva u području kojim se bave, ali i u edukativnome radu, a aktivnosti će biti usmjerene ne samo na usvajanje novih vještina, razvijanje kreativnosti već će se kroz zajedničko kreativno izražavanje raditi i na samoosnaživanju te međusobnom povezivanju polaznika. Keramičarsku će radionicu voditi akademska kiparica gđa. Vesna Osojnički, likovnu radionicu varaždinski umjetnik Ivan Mesek, dramsku Jan Kerekeš, a folklornu prof. Pjerino Hrvaćanin.

 

Radujemo se Vašem dolasku!

Općina Donja Voća

 

Kreativni seniori – plakat.pdf