Poziv na upis djece u predškolu

Na temelju članka 6. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Bambi, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bambi Novi Marof objavljuje oglas za upis djece u vanjsku predškolu za školsku godinu 2021./2022.

Zahtjevi za upis primat će se od  10. 12. 2021.  godine  u prostorijama Dječjeg vrtića Bambi, svakog radnog dana u vremenu od 8:00 –  15:00.

Zahtjev za upis  podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području  općine Sračinec, za djecu školske obveznike, rođenu između 1.travnja 2015. i 31.ožujka 2016.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama Vrtića.

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefefon:  042/ 711-245

UPRAVNO VIJEĆE DV BAMBI