Poziv na upis djece u predškolu

Dječji vrtić Bambi Sračinec poziva roditelje djece koja će napuniti 6 godina do 31. ožujka 2015. godine, na upis u obavezni program Predškole.

Zahtjevi za upis primat će se od 13. listopada do 24. listopada 2014. godine, u dječjem vrtiću Bambi, svakog radnog dana u vremenu od 12:00-14:30 sati.

Prilog: Poziv_na_upis_djece_u_predskolu