Poziv na uvid elaborata nerazvrstanih cesta u Svibovcu Podravskom

Ovim putem obavještavaju se nositelji prava na nekretninama na kojima su izvedene nerazvrstane ceste u naselju Svibovec Podravski kao i na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojima su izvedene predmetne ceste da uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetnih nerazvrstanih cesta mogu izvršiti o razdoblju od 09. veljače 2015. godine do 13. veljače 2015. godine u vremenu od 9,00 do 13,00 sati u prostorijama Općine Sračinec, u Sračincu, Varaždinska 188.