Poziv na uvid – nerazvrstane ceste Sračinec

Ovim putem obavještavaju se nositelji prava na nekretninama na kojima su izvedene nerazvrstane ceste u naselju Sračinec kao i na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojima su izvedene predmetne ceste da uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetnih nerazvrstanih cesta mogu izvršiti o razdoblju od 29. lipnja 2015. godine do 03. srpnja 2015. godine u vremenu od 9,00 do 13,00 sati u prostorijama Općine Sračinec, u Sračincu, Varaždinska 188.

Više informacija…