Poziv poljoprivrednicima na isplatu potpore

Općina Sračinec objavljuje poziv za isplatu potpora obiteljskim poljoprivrednim proizvođačima s područja općine Sračinec. Radi ostvarivanja prava na isplatu potpore  podnositelji zahtjev dužni su dostaviti  ovjereni kopiju upisnika za 2020. godinu. 

Ovjerenu kopiju Upisnika za 2020. godinu moguće je  dostaviti putem elektroničke pošte na adresu:  pisarnica@sracinec.hr, poštom ili osobno u prostorije Općine Sračinec u razdoblju od 15. listopada do 30. listopada 2020. godine. 

Pravo na isplatu potpore male vrijednosti imaju mještani općine Sračinec koji su nositelji OPG-a i PG-a prijavljenog u općini Sračinec.

Indikator za dodjelu potpore je broj upisanih hektara u Upisniku. Maksimalan iznos potpore po hektaru iznosi 200,00 kuna, a ukupna maksimalna potpora po pojedinom gospodarstvu iznosi 5.000,00 kuna.

Uvjet za isplatu potpore male vrijednosti je da su podmirene sve obaveze prema Općini Sračinec.

OPĆINSKI NAČELNIK
Božidar Novoselec

 

1903_001