Poziv roditeljima na upis djece u predškolu

Iz Dječjeg vrtića Bambi Sračinec došla nam je obavijest o upisu djece u predškolu, koju objavljujemo u cijelosti:

Na temelju članka 6. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Bambi, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bambi objavljuje

Oglas za upis djece u predškolu za školsku godinu 2016./2017.

Zahtjevi za upis primat će se od 01.6.2016.godine do 01.9.2015.2016. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Bambi, svakog radnog dana u vremenu od 8:30 – 14:30.

Zahtjev za upis podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području općine Sračinec, za djecu školske obveznike, rođenu između 1.travnja.2010. i 31.ožujka.2011.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama Vrtića ili na web stranici: djecji-vrtic-bambi.hr.

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon: 042/ 711-245

u Sračincu, 30.05.2016. godine.

KLASA: 601-02/16-01/11

URBROJ: 2186-110-02-16-01

UPRAVNO VIJEĆE DV BAMBI