POZIV STUDENTIMA

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SRAČINEC
OpĆinski načelnik

OBAVIJEST

OpĆina Sračinec osigurala je sredstva za isplatu
prigodnih godišnjih nagrada studentima
sa područja OpĆine Sračinec
u iznosu od 200, 00 kuna.

Isplata prigodnih godišnjih nagrada studentima izvršiti Će se na druženju studenata
dana 19. prosinca 2009. godine (subota) u prostorijama male dvorane Doma kulture Sračinec, s početkom u 18, 00 sati.

Radi ostvarivanja prava na prigodnu godišnju nagradu potrebno je u OpĆinu Sračinec dostaviti potvrdu o upisu u akademsku godinu 2009/10.

OPĆINSKI NAČELNIK
Božidar Novoselec

Autor: k.l.