Poziv zainteresiranima za produženi boravak djece u vrtiću

Dječji vrtić Bambi Sračinec objavio je poziv za iskaz interesa roditelja za produženi boravak djece u vrtiću, u sklopu Poziva EU projekta »NASTAVAK UNAPRJEĐENJA USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA«.

Da bi se ostvarili opći uvjeti prijave na navedeni natječaj za produženi boravak i rad dječjeg vrtića Bambi izvan redovnog radnog vremena (od 5:30 do 16:30 sati), molimo sve roditelje da na mail: produzeni.bambi@gmail.com  pošalju ime i prezime roditelja, adresu, ime i prezime djeteta te produženo radno vrijeme vrtića  koje je vama potrebno.

U cilju moguće prijave na natječaj molimo roditelje za suradnju i stvarno poštivanje sudjelovanja u projektu te točno informiranje o potrebnom. Roditelji i djeca koji iskažu potrebu, bit će sudionici projekta te sukladno tome u njemu obvezno sudjeluju.

Nositelj projekta: Dječji vrtić »Bambi« Partneri projekta: Općina Petrijanec i Općina Sračinec Molimo roditelje da svoje mišljenje pošalju na prethodno navedeni e-mail najkasnije do 11. 1. 2021. do 12:00 sati.