Prebogat program za Dane Miholja

Blagdan zaštitnika župe Sračinec i dan Općine Sračinec i ove će se godine obilježiti mnogobrojnim kulturnim, vjerskim, sportskim i političkim manifestacijama. Udarni vikend je 24. i 25. rujna, a sve detalje pronađite u programu.

PROGRAM DANA MIHOLJA