PREDAVANJE NA TEMU SAPARD PROGRAMA

Obavještavaju se poljoprivredna gospodarstva sa područja OpĆine Sračinec, da Će se dana 23. kolovoza 2006. godine (srijeda) s početkom u 19, 30 sati u maloj dvorani Doma kulture Sračinec održati predavanje na temu SAPARD program i to za Mjeru 1 (Ulaganje u poljoprivredna gospodarstva) i Mjeru 2 (Unapređenje prerade i trženja poljoprivrednih i ribarskih proizvoda) . Predavanje Će održati g. Alen LeveriĆ, član OpĆinskog poglavarstva OpĆine Sračinec zadužen za poslove poljoprivrede, turizma, prosvjete i kulture, koji Će sudionike detaljno upoznati sa SAPARD programom, te pobliže objasniti uvjete i način podnošenja prijava za dodjelu sredstava iz SAPARD programa.

Molimo Vas da se odazovete u što veĆem broju!

Autor: sandro miko