Prevencija u lokalnoj zajednici

U utorak 15.09.2009 u Zagrebu Načelnik Božidar Novoselec sudjelovao na konferencija pod nazivom “Prevencija u lokalnoj zajednici” koja je za cilj imala osnažiti mrežu suradnje i partnerstva policije i lokalne zajednice u predstojeĆim sustavnim i planskim aktivnostima na području prevencije kriminaliteta, a u svrhu izgradnje i očuvanja sigurnijih i zdravijih lokalnih zajednica. Važno je istaknuti da je Varaždinska Policijska uprava najaktivnija u osnivanju VijeĆa za prevenciju dok je OpĆina Sračinec prva u Varaždinskoj županiji osnovala spomenuto vijeĆe te realiziran projekt video nadzora u Osnovnoj školi Sračinec .
Jedna od tema konferencije bila je “Iskustva vijeĆa za prevenciju u Njemačkoj”
Organizatori konferencije su Ravnateljstvo policije i Ministarstvo unutarnjih poslova, a pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske. Konferenciji je bila nazočna premijerka Jadranka Kosor.

Autor: k.l.