Program znanstveno – stručnog skupa ORP Sračinec 2022

Održiva i regenerativna poljoprivreda, novi poljoprivredni standardi ili skraćeno “ORP Sračinec 2022” naziv je znanstveno – stručnog skupa koji će biti održan u srijedu, 28. prosinca u velikoj dvorani Doma kulture u Sračincu. Na njemu će biti riječi o održivoj i regenerativnoj poljoprivredi i novim poljoprivrednim standardima.

Organizatori ovog događanja su Općina Sračinec i Ministarstvo poljoprivrede, a prijaviti se možete na broju telefona 0989105419.

PROGRAM

09:00-09:30 Registracija gostiju
09:30-09:50 Otvaranje znanstvenog skupa
09:50-10:15 Predstavljanje gostiju

10:20 – 11:45 PRIMJENA TRENDOVA BUDUĆNOSTI 

 1. Fanon d.o.o. Petrijanec– Mario Jarnjak mag.ing.agr. izvršni direktor
  – jedan od vodećih proizvođača hrane za životinje. Trenutno kao jedini GMO free proizvođač.
 2. Eco agro d.o.o. Veliki Lovrečan– Doroteja Bednjanić
  – uzgoj fazanske divljači i svinja Mangulica, kao takva jedinstvena je proizvodnja u Hrvatskoj.
 3. Vrček, obrt za proizvodnju i usluge, vl. Dalibor Vrček, Črnec Biškupečki 303 – briga za svinje rezultat je vrhunske kvalitete mesa. Kroz ciklus: hrana – otpad – energija sagrađena je i bioplinska elektrana, gnojovku s farme kao obnovljivi izvor energije
 4. PG Bistrović d.o.o., mljekara Marina – Stjepan Bistrović direktor
  – modernizirana farma po principu „od polja do stola“ .vlastita proizvodnja hrane za krave, proizvodnja mlijeka i prerada u svježi sir, kiselo vrhnje, jogurt, maslac, sirutku, polutvrde sireve s dodacima, vlasac, paprika, dimljeni
 5. BIOinput d.o.o, centar za ekološku poljoprivredu – Martina Borić, dipl.ing.agr., direktorica
  – distributer certificiranih proizvoda za profesionalnu ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju.
 6. Sajević d.o.o. – Slovenija, Gregor Sajević, direktor
  – stočar, distributer stočne hrane, sjemena te prodaja poljoprivredne i građevinske mehanizacije

11:45-12:15 Pauza za kavu, klipić

12:15-13:30 NO TILL I POKROVNI USJEVI, ZELENA GNOJIDBA

1. DÉMÉTÉR BIOSYSTEMS KFT., VL. DIRICZI ZSOMBOR– BUDIMPEŠTA,
NO TILL I POKROVNI USJEVI, ZELENA GNOJIDBA, predavač Leon Šopar
– prezentacija uzorkovanje u poljoprivredi i preporuku gnojiva. Optimizacija i kvaliteta prinosa uz efikasniji utrošak ulaznih materijala i što manje opterećenje za okoliš.

 1. HRVATSKA POLJOPRIVREDNA KOMORA, Amalka Vukelić, dipl.ing.agr.
  Biodinamička i ekološka obrada tla – podrivači u dugotrajnim nasadima u funkciji očuvanja mikrobiota tla i smanjenje okretanja tla
 2. KONZERVIRANJE VOĆA I POVRĆA“ŠOPAR“ M. Središće Alen Šopar, vlasnik i predavač
  Prezentacija: Proizvodnja kukuruza u No-Tillu i iskustva u proizvodnoj godini 2021./2022. (prednosti i nedostaci)

13:30-14:00 Pauza za kavu, klipić

14:00 – 15:00 – PANEL RASPRAVA

Teme: Novi poljoprivredni standardi- ekološka proizvodnja, No-till obrada tla, zelena gnojidba, plasman proizvoda, cijene, obnovljivi izvori energije, odgovor na klimatske promjene

PANELISTI:

– Sajević d.o.o. – Slovenija, Luže21, 4212 Visoko, Direktor Gregor Sajević

– PG Bistrović, mljekara Marina, Vratno Gornje, vlasnik i direktor, Stjepan Bistrović

– Konzerviranje voća i povrća „Šopar“ Mursko Središće, vlasnik Alen Šopar

– PZ Varaždinsko povrće, Vidovec, upraviteljica, Kristina Vidaček

– PZ Ludbreški kraj – upraviteljica Antonija Lenček, bacc.oec

Min.poljoprivrede, uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede: Zrinka Večerić dipl.ing.agr., viša stručna savjetnica i Jurica Bengeri, dipl.ing.agr. viši stručni savjetnik.

15:00-15:30 Zaključak znanstveno-stručnog skupa

Završna riječ organizatora skupa