Proračun u malom

Pod linkom “OpĆinska uprava” predstavljen je tzv. “proračun u malom”. Ukratko su opisane stavke proračuna, raspodjela prihoda i rashoda OpĆine Sračinec.

Autor: Z.M.