Proslava Majčinog dana

U organizacije udruge «Kap dobrote» 09. svibnja obilježen je «Majčin dan» u «Domu kulture» u Sračincu. Odaziv žena i majki bio je impresivno velik. Skupu je prisustvovalo oko 300 žena. Program je započeo mjerenjem tlaka i kontrole šeĆera u krvi uz veliki angažman medicinskih sestara članica Udruge: Ivanka KovačiĆ i Ljiljana LevaniĆ, kao i sestara koje nisu u Udruzi: Kovaček Mirjana, Plantak Marina, Crnčec Ivanka, Jalšovec Gordana. Po završetku navedenih medicinskih aktivnosti nastavljen je kulturni program. U kulturnom programu sudjelovali su prof. Ivan MežnariĆ , gospođa Silvija Novak, Mateja i Zoran Šmic, koji su izveli vrlo uspješan muzički program, dok su u recitatorskom djelu i kratkom igrokazu sudjelovali učenici OŠ Sračinec, Lara Šmic, Petra Sabati, Lana Ivek, Lorena Jurčevič , Dario VasiĆ i Robin Kokot a uvježbala ih je gosp. Ana Plantak nastavnica OŠ Sračinec. Majčin dan je prilika da pokažemo svojim majkama koliko ih volimo i cijenimo. Prof. Ivan MežnariĆ izveo je pjesmu pod nazivom „Samo je jedna mati“ koju je posvetio svojoj majci . Na tu izvedbu mnoge majke su ispustile suzu. Na kraju programa načelnik OpĆine Sračinec uputio je čestitku svim majkama i ženama. Druženje je nastavljeno uz skromni domjenak uz podjelu cvijeĆa. Ovim praznikom Udruga «Kap Dobrote» željela je posvijestiti majkama da je „biti majka najljepša uloga koju žena može u životu ostvariti, a ljubav koju daje i prima od svoje djece je neizmjerna i neusporediva s bilo čime“.