Raspisan natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta

Općina Sračinec raspisala je Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sračinec. Poljoprivredno zemljište prodaje se u obliku slobodnih parcela pa zainteresirani moraju ponuditi cijenu za svaku pojedinu česticu za koju su zainteresirani.

U prilozima se nalazi cijeli tekst javnog natječaja kao i tabelarni pregled čestica koje se prodaju.

Natjeaj_za_prodaju_zemljista.pdf

ZA_PRODAJU_BLOK_K.O._Varazdin.pdf

Kako saznati gdje se koja parcela nalazi?

Na stranici ARKOD pod rubrikom “Pretraživanja” –> “Pretraživanje sloja katastar” upišite Broj kat. čestice i Ime KO (katastarske općine). Nakon toga pokrenete pretraživanje i dobijete prikaz čestice na karti.