Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta za Sračinec i Svibovec Podravski

Mobilno reciklažno dvorište, u koje mještani mogu donijeti različite vrste otpada, radit će na dvije lokacije u Sračincu i jednoj u Svibovcu Podravskom, prema sljedećem rasporedu:

 

SRAČINEC

– svaki četvrti utorak u mjesecu kod Doma kulture

– svaku četvrtu subotu u mjesecu kod poljoprivrednog dućana, Varaždinska 102.

U svim danima mobilno reciklažno dvorište radi od 8 do 13 sati.

 

SVIBOVEC PODRAVSKI

– svaki treći ponedjeljak u mjesecu, od 8 do 13 sati, pored igrališta NK Podravac.

 

Pravo korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta imaju korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada s područja Općine Sračinec (domaćinstva), a koji su podmirili sve dospjele račune od Čistoće d.o.o.

Na prikupljanje valja doći s važećom osobnom iskaznicom, a radi izbjegavanja nepotrebnih gužvi, prije dolaska razvrstajte otpad po grupama iz ove TABLICE.

Korisnik sam odlaže otpad u kontejnere, a usluga zbrinjavanja je besplatna, bez naknade za korisnike javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada iz domaćinstava (fizičke osobe). Troškovi rada reciklažnog dvorišta sadržani su u cijeni javne usluge.