Savjet mladih Općine Sračinec održao uspješnu akciju za udrugu Spas

Proteklog vikenda članovi Savjeta mladih Općine Sračinec organizirali su akciju prikupljanja potrepština za udrugu Spas Varaždin. Radi se o humanitarnoj, nevladinoj i neprofitnoj udruzi koja svojim dugogodišnjim i volonterskim radom rješava problem zbrinjavanja napuštenih, izgubljenih i odlutalih životinja s područja cijele Varaždinske županije i radi na suzbijanju okrutnosti prema životinjama. Udruga Spas Varaždin upravlja najvećim azilom u Hrvatskoj te se bori protiv politike eutanazije u skloništima.

Kao takva, udruga je nerijetko prepuštena sama sebi, stoga nastoji potrepštine za životinje osigurati humanitarnim akcijama u koje se nerijetko uključuju i mještani lokalnih jedinica. Ovaj put, u okviru Općine Sračinec, svoj doprinos je dao i Savjet mladih Općine Sračinec.

Velik dio mještana odazvao se akciji prikupljanja starih deka, jastučnica, ručnika, ali i hrane. Prikupljena je nezanemariva količina za udrugu Spas.

Članovi Savjeta mladih ovim putem žele u vlastito ime, ali i u ime udruge Spas zahvaliti svima koji su se na bilo koji način uključili u akciju prikupljanja potrepština.