Sažetak projekta EU za građane

U prilozima možete pročitati sažetak projekta EU za građane koji je proveden u Općini Sračinec kroz suradnju s pobratimljenim općinama iz Slovenije i Mađarske.

 

Info_template_en_SEtUP_hrvatski.pdf

 

Info_template_en_SEtUP_eng.pdf

 

program_sracinec_1.PDF

 

EU_pozivnica.pdf

 

letak_inf.pdf

 

letak_eng.pdf