Što je projekt ČOKSA – Čuvajmo okoliš skupa

ČOKSA Čuvajmo okoliš skupa  – promocija i edukacija o održivom gospodarenju otpadom” projekt je u kojem sudjeluju tri općine s područja Varaždinske županije – Općina Sračinec, Općina Cestica i Općina Trnovec Bartolovečki.

Cilj provedbe projekta ČOKSA povećanje je svijesti javnosti o važnosti i načinu održivog gospodarenja otpadom s ciljem povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada, kao i manjom količinom otpada koji se odlaže na odlagalište. 

Projekt doprinosi unapređenju kvalitete života u lokalnoj zajednici na području općina Sračinec, Cestica i Trnovec Bartolovečki, uključuje stanovništvo na način koji uvažava i doprinosi jednakim mogućnostima, održivom razvoju i zaštiti okoliša te promiče načela dobrog upravljanja i suradnju s civilnim društvom.

Projekt je financiran kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020 sukladno Pozivu koji je raspisalo  Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Vrijednost projekta ČOKSA iznosi 563.561,74 kune, od čega se 85 posto financira bespovratnim sredstvima, u iznosu od 479.027,45 kuna.