Sveti Nikola darivao djecu općine Sračinec

Jučer i prekjučer sportska dvorana Osnovne škole Sračinec bila je dupkom puna – dječjeg veselja. Tradicionalno darivanje svetog Nikole u utorak je održano za djecu osnovnoškolske dobi, a jučer, na sam blagdan, za djecu vrtićke dobi.

Darivana su sva djeca s područja općine Sračinec, od rođenja do osmog razreda pa je ukupno podijeljeno više od 1000 darova.

Oba dana djeca su izvodila igrokaze, plesala i pjevala, a sve u očekivanju najdražeg bradonje. Kao i mnogo godina do sad, podijeljeni su darovi koje je financirala Općina Sračinec.