U Sračincu i Svibovcu Podravskom prezentiran novi način prikupljanja otpada

Sinoć su u Domu kulture u Sračincu te u TKIC-u Svibovec Podravski održane odlično posjećene prezentacije novog načina prikupljanja otpada. Njega su predstavili načelnik Općine Sračinec Božidar Novoselec i direktor Čistoće d.o.o. Davor Skroza.

Ono što se mijenja, a uvjetovano je novim zakonodavstvom prilagođenom pravilima Europske unije, prije svega je obaveza svakog domaćinstva da sortira otpad. U općini Sračinec i do sada je postojalo sortiranje, papira, plastike, metala, tekstila… a ono što je novo je odvajanje biorazgradivog otpada.

Obaveza svake jedinice lokalne samouprave je da značajno smanji količinu nerazvrstanog otpada koji proizvodi, do 50% do 2021. godine. Poznato je da u nerazvrstanom otpadu najveći maseni udio predstavlja upravo biorazgradivi otpad pa će u idućem periodu upravo na ovu vrstu otpada biti stavljen naglasak. Zbog odvajanja biorazgradivog otpada značajno će se smanjiti količine u crnim kantama s miješanim otpadom, pa će tako od 1. srpnja Čistoća te kante prazniti svaki drugi tjedan, a ne kao do sad svaki tjedan.

Na prezentaciji su za biorazgradivi otpad predstavljene dvije mogućnosti – da kućanstva uzmu posebnu kantu za tu namjenu od Čistoće ili da pričekaju neko vrijeme dok od Općine Sračinec ne dobiju komposter. Načelnik Novoselec sugerirao je mještanima da na anketnim upitnicima ne naručuju kante već da pričekaju kompostere i tako sami na dvorištu odlažu svoj biorazgradivi otpad.