U Sračincu i Svibovcu Podravskom velika obnova javnih objekata

U Općini Sračinec ozbiljno su shvatili mogućnost koja se pružila raspisivanjem natječaja za povećanje energetske učinkovitosti na zgradama za javne namjene, te su među prvima pripremili potrebne projekte i krenuli u opsežne radove.

– Prvo smo obnovili najveći objekt u vlasništvu Općine, Dom kulture u Sračincu. On je temeljito obnovljen, a kako se vidi, radovi su obavljeni kvalitetno, a tako obnovljeni dom još će dugo služiti mještanima Općine Sračinec. Za tu je potrebu utrošeno oko 380.000 kuna. Upravo je u tijeku obnova dva objekta koji se koriste za javne potrebe – “malog” doma u Svibovcu Podravskom, koji će nakon obnove nositi naziv TKIC – Turistički kulturno-informativni centar, a s novim imenom imat će i novu namjenu. Bit će ovo reprezentativna zgrada u samom centru Svibovca, na raspolaganju udrugama s područja Svibovca, za organizaciju manifestacija, ali i svadbi. Zgrada se obnavlja temeljito – od zamjene krovišta, stolarije, unutarnjeg uređenja i nove kuhinje, pa do nove termo fasade, parkirališta, prilaza za osobe s invaliditetom itd. Nositelj ovog projekta je udruga Benedikt iz Svibovca Podravskog, ukupna vrijednost projekta je 380.000 kn, od čega 163.000 kuna sufinancira Ministarstvo gospodarstva. No, ova sredstva neće biti dovoljna za potpuno unutarnje uređenje pa ćemo u idućem periodu nastaviti s radovima.

Paralelno s TKIC-om u Svibovcu i u samom centru Sračinca, na Trgu sv. Mihaela, obnavlja se zgrada bivšeg DVD-a, koju godina koristi Udruga umirovljenika Sračinec – Svibovec Podravski. I ova je zgrada trebala hitnu rekonstrukciju, jer je dotrajalo krovište prokišnjavalo. Slično kao na drugim objektima i na ovoj zgradi mijenja se krovište, stolarija, fasada, stropovi, a uređuje se i unutrašnjost. Nositelj ovog projekta je Općina Sračinec, a Ministarstvo gospodarstva u ukupnoj investiciji od 220.000 kuna sudjeluje s 160.000 kuna. Ne mogu propustiti i moram zahvaliti Ministarstvu gospodarstva i osobito zamjeniku ministra Alenu Leveriću, koji nam je pomogao pri realizaciji ovih projekata, od iznimne važnosti za našu općinu. Veseli me što će radovi biti gotovi do Miholja, dana Općine Sračinec, i što će središta Sračinca i Svibovca Podravskog zablistati u novom sjaju. – izjavio je Božidar Novoselec, načelnik Općine Sračinec.