Udruga žena Preslica organizirala je jednodnevni izlet

13. lipnja 2009. godine Udruga žena Preslica organizirala je jednodnevni izlet za članice udruge kao i za sve zainteresirane mještane OpĆine Sračinec. U sklopu izleta posječeno je etno – selo Kumrovec , samostan Olimje ( Slovenija ) , te treĆu najstariju ljekarnu u Europi. Tamo je fratar proveo izletnike u davno ljekarstvo i upoznao ih sa prirodnim načinima liječenja koje su primjenjivali Pavlini. Nakon toga je posječena jedinstvena čokoladarnica u kojoj se proizvodi nadaleko poznata čokolada, a za kraj je slijedio posjet Jelenovom grebenu.

Autor: k.l.