Udruge u akciji proljetnog uređenja Sračinca

U subotu je održana svojevrsna radna akcija proljetnog uređenja Sračinca u kojoj su sudjelovali brojni članovi udruga koje djeluju na području Općine Sračinec. Najveći dio posla odnosio se na uređenje stabala u okolišu Osnovne škole Sračinec, ambulante i pošte. Neka od stabala toliko su izrasla i krošnjama se nadvinula nad staze i državnu cestu, da su postala opasna za djecu, prolaznike i vozila. Već kroz zimu, uslijed velikih količina snijega, bilo je jasno da se ovaj problem mora riješiti, a s dolaskom ljepšeg vremena organizirana je ova akcija.

“U akciju su se uključile gotovo sve udruge koje djeluju na našem području, prije svega tu su vatrogasci DVD-a Svibovec Podravski koji će obaviti najveći dio posla uklanjanja visokih grana, zatim su tu Ribički klub Sračinec, Udruga veterana domovinskog rata te Udruga umirovljenika koja je pripremila ručak. Treba posebno zahvaliti g. Darku Kuči, direktoru Hidroelektrane Varaždin koja je pomogla ustupanjem vozila za rad na visini te Javnoj vatrogasnoj postrojbi Varaždin i gradonačelniku Habušu. Zahvaljujem se i Policijskoj upravi i Poduzeću za ceste koji su omogućili djelomično zatvaranje državne ceste. U akciju su se uključili i mještani svojom mehanizacijom, pa upućujem zahvalu i obiteljima Plantak i Križnjak. Sračinec je unatrag nekoliko godina redovito dobivao nagrade za uređenje naselja, a ova akcija osim estetskog ima i sigurnosni aspekt. Akcija će se nastaviti uređenjem okoliša oko vrtića u Sračincu, osnovne škole u Svibovcu i parka Velika graba.” – izjavio je načelnik Općine Sračinec Božidar Novoselec.

“DVD Svibovec Podravski od svog ponovnog početka rada sudjeluje u svim akcijama na području općine, a ovdje smo posebno angažirani zbog potrebe za radom ljudi na visini, za što smo osposobljeni i opremljeni.” – istaknuo je predsjednik DVD-a Svibovec Podravski Marijan Videc.