Upišite djecu na englesku ili dramsku igraonicu

U dječjem vrtiću Bambi u Sračincu od ove školske godine, osim redovnog 10-satnog programa, možete upisati svoje dijete i u dvije igraonice, englesku i dramsku. Igraonice se održavaju dva puta tjedno po 45 minuta od 15:30 do 16:15 sati.

Molimo zainteresirane roditelje da se za sve informacije jave na broj telefona 711-245.

(Napomena: upisujemo samo djecu od navršene 4 godine života!)

 

Dječji vrtić Bambi Sračinec