Utvrđena bodovna lista projekata povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

Utvrđena je konačna bodovna lista podnositelja prijava za sufinanciranje Projekata povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Općine Sračinec iz Zapisnika o konačnoj bodovnoj listi podnositelja prijava za sufinanciranje Projekata povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Općine Sračinec KLASA: 402-07/14-01/02, URBROJ: 2186/07-01-01-14-12, od 03. studenoga 2014. godine.

Listu i dodatne informacije pogledajte u prilozima:

Zakljucak o utvrdivanju bodovne liste – energetska ucinkovitost.pdf

Zapisnik o konacnoj bodovnoj listi podnositelja – energetska ucinkovitost.pdf

Sadrzaj glavnog projekta – energetska ucinkovitost.pdf