Utvrđena bodovna lista za projekte energetske učinkovitosti

Utvrđena je konačna bodovna lista podnositelja prijava za sufinanciranje Projekata povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Općine Sračinec.

Više u prilozima:

Zaključak konačna bodovna lista.pdf

Zapisnik o konačnoj bodovnoj listi II. Krug.pdf