Vatrogasci posjetili vrtić

Vodstvo, članovi i podmladak DVD-a Svibovec Podravski prije nekoliko dana posjetili su Dječji vrtić Bambi u Sračincu. Tom su prilikom upoznali najmlađe sa svojim radom, s opremom kojom raspolažu u gaženju požara no najveselije je bilo kada su uključili vatrogasnu sirenu. DVD Svibovec Podravski jedini je DVD koji djeluje na području općine Sračinec, a nakon dugog prekida ponovno djeluju od 2008. godine. Za to vrijeme obovljene su aktivnosti, nabavljena je osnovna oprema i podmlađeno članstvo. I ova posjeta dječjem vrtiću pomoći će u boljem radu DVD-a Svibovec Podravski u budućnosti.