VIDEO Izgradnja hidroelektrane Varaždin

Jedno od najvećih energetskih postrojenja u Republici Hrvatskoj, hidroelektrana Varaždin, nalazi se na području Općine Sračinec. Ukroćivanjem Drave, preusmjeravanjem njenog toga u akumulacijsko jezero i iskorištavanjem energije vode za proizvodnju električne energije, u bitnom se utjecalo na izgled općine Sračinec.

Izgradnja hidroelektrane obavljala se u vremenu od 1970. do 1975. godine kada je puštena u rad. U ovom videu zaokružen je cijeli proces gradnje hidroelektrane.