Vijeće za prevenciju Općine Sračinec

Na području općine Sračinec tijekom 2009. godine osnovano je Vijeće za prevenciju kriminaliteta s glavnim ciljem podizanja stupnja sigurnosti i samozaštite građana od kriminalnih i drugih asocijalnih ponašanja. Vijeće za prevenciju kriminaliteta su partnerska tijela lokalne zajednice čiji je cilj povećanje sigurnosti kroz preventivne aktivnosti, prevenciju štetnih ponašanja te podizanja ukupne kvalitete života zajedničkim i koordiniranim radom cijele zajednice. Članovi Vijeća za prevenciju kriminaliteta naše općine su predstavnici lokalne samouprave, ustanova i udruga građana koji se redovito sastaju kako bi se razmotrilo stanje sigurnosti i predložile određene aktivnosti za poboljšanje stanja sigurnosti. U općini Sračinec članovi Vijeća su : Božidar Novoselec, načelnik Općine Sračinec – predsjednik, Darko Blaži, načelnik Policijske postaje Varaždin – zamjenik predsjednika, Lidija Valec, ravnateljica Osnovne škole Sračinec, član, Nada Liber, predstavnik Društva Crvenog križa, član, Dubravko Stolnik, predstavnik Udruge mladih, član, Miljenka Križnjak, predstavnik medija, član, Siniša Dudašek, predstavnik župe Sv. Mihaela – član. Na prošlim sjednicama Vijeća za prevenciju kriminaliteta u našoj općini zaključeno je da je stanje sigurnosti u našoj općini zadovoljavajuĆe, ali da postoje i moguĆnosti poboljšanja, prvenstveno primjerenijom samozaštitom od strane građana, u određenim situacijama. U svezi istog, u prilogu ovog broja općinskog lista (na web stranici naše opĆine) nalazi se prevencijski letak s korisnim savjetima građanima što se sve može poduzeti radi sprečavanja pojedinih kaznenih djela. Poštovani građani, nadamo se da je ova aktivnost Vijeća za prevenciju kriminaliteta naše općine još jedan mali korak na sprečavanju svih oblika kriminaliteta, te zaštite imovine, kako općinske, tako i privatne. “Prevencijski letak” u prilogu Download datoteke ovdje