Zahtjev za isplatu sredstava temeljem Ugovora o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro i financiranju programa javnih potreba u sportu

 

U nastavku je obrazac zahtjeva, popunite ga točno i savjesno.

Prije popunjavanja obrasca prikupite u elektronskom obliku (skenirano ili kao fotografiju) sljedeće:

 • dokaznice – predračun, račun, ponuda, ugovor, uplatnica

 


Polja s oznakom * su obavezna.

"*" označava obavezan unos

Opći podaci

POTRAŽIVANA SREDSTVA/TROŠKOVI

Prilozi

Ovdje ispustite datoteke ili
Prihvatljive vrste datoteka: jpeg, jpg, png, pdf, doc, docx, Maks. veličina: 64 MB.

  Ovime potvrđujem da su informacije sadržane u ovom Zahtjevu za isplatu sredstava potpune, vjerodostojne i pouzdane. Troškovi se mogu smatrati prihvatljivima ako su u skladu s Ugovorom, a ovaj Zahtjev za isplatu sredstava je potkrijepljen odgovarajućim popratnim dokumentima. Ovaj Zahtjev za isplatu sredstava ne uključuje troškove koji su već financirani (plaćeni) od strane Republike Hrvatske, županije, EU fondova ili bilo kojih drugih izvora financiranja.
  This field is for validation purposes and should be left unchanged.

   

  Podnositelj zahtjeva predajom ovog zahtjeva daje suglasnost Općini Sračinec da prikuplja i obrađuje gore navedene osobne podatke u svrhu kontaktiranja i utvrđivanja podataka za ostvarivanje prava iz ovog zahtjeva.

  Jedinstveni upravni odjel Općine Sračinec može tražiti dodatno pojašnjenje priložene dokumentacije zbog utvrđivanja stvarnog činjeničnog stanja podnositelja zahtjeva. Odjel ima pravo zatražiti od podnositelja zahtjeva uvid u izvornike ili ovjerene preslike.