Prijava na natječaj za dodjelu stipendija Općine Sračinec

 

U nastavku je obrazac prijave, popunite ga točno i savjesno.

Prije popunjavanja obrasca prikupite u elektronskom obliku (skenirano ili kao fotografiju) sljedeće:

 • Preslika osobne iskaznice,
 • Potvrda o upisu na srednju školu ili fakultet,
 • Potvrda škole o prosjeku ocjena prethodne dvije godine odnosno potvrda fakulteta o položenim ispitima iz prethodnih godina ili prosječnoj ocjeni svih položenih ispita iz prethodnih godina,
 • Potvrda o statusu državnog reprezentativca (za vrhunske sportaše),
 • Potvrde o mjesečnim prihodima svih članova domaćinstva (za prethodna tri mjeseca),
 • Potvrde o postignutim izvannastavnim rezultatima i nagradama,
 • Odgovarajuće potvrde kojom se dokazuju posebne prilike studenta (potvrda o invaliditetu, potvrda o statusu učenika ili studenta samohranog roditelja, potvrde o upisu brata ili sestre na fakultet, srednju školu, osnovnu školu)
 • Odgovarajuće potvrde o postignutim izvannastavnim rezultatima (sudjelovanje na projektima, natjecanjima, osvojene nagrade, volontiranje, upisna dodatna škola ili fakultet, članstvo u Savjetu mladih…)

Polja s oznakom * su obavezna.

"*" označava obavezan unos

Osnovni podaci podnositelja prijave

Na temelju natječaja za dodjelu stipendija Općine Sračinec za školsku (akademsku) godinu 2021./22., podnosim prijavu za dodjelu stipendije kako slijedi.

Podaci o studiju/školi

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da osim mene u zajedničkom kućanstvu žive i ove osobe:

Prilozi

Ovdje ispustite datoteke ili
Prihvatljive vrste datoteka: jpeg, jpg, png, pdf, doc, docx, Maks. veličina: 64 MB.

  Ovdje ispustite datoteke ili
  Prihvatljive vrste datoteka: jpeg, jpg, png, pdf, doc, docx, Maks. veličina: 64 MB.

   Ovdje ispustite datoteke ili
   Prihvatljive vrste datoteka: jpeg, jpg, png, pdf, doc, docx, Maks. veličina: 64 MB.

    Ovdje ispustite datoteke ili
    Prihvatljive vrste datoteka: jpeg, jpg, png, pdf, doc, docx, Maks. veličina: 64 MB.

     Ovdje ispustite datoteke ili
     Prihvatljive vrste datoteka: jpeg, jpg, png, pdf, doc, docx, Maks. veličina: 64 MB.

      Hidden
      Ovdje ispustite datoteke ili
      Prihvatljive vrste datoteka: jpeg, jpg, png, pdf, doc, docx, Maks. veličina: 64 MB.

       Ovdje ispustite datoteke ili
       Prihvatljive vrste datoteka: jpeg, jpg, png, pdf, doc, docx, Maks. veličina: 64 MB.

        Ovdje ispustite datoteke ili
        Prihvatljive vrste datoteka: jpeg, jpg, png, pdf, doc, docx, Maks. veličina: 64 MB.

         Ovdje ispustite datoteke ili
         Prihvatljive vrste datoteka: jpeg, jpg, png, pdf, doc, docx, Maks. veličina: 64 MB.

          Izjava o nepostojanju druge stipendije*
          This field is for validation purposes and should be left unchanged.

           

          Podnositelj prijave predajom ove prijave daje suglasnost Općini Sračinec da prikuplja i obrađuje gore navedene osobne podatke u svrhu kontaktiranja i utvrđivanja podataka za ostvarivanje prava iz ove prijave.

          Jedinstveni upravni odjel Općine Sračinec može tražiti dodatno pojašnjenje priložene dokumentacije zbog utvrđivanja stvarnog činjeničnog stanja podnositelja prijave. Odjel ima pravo zatražiti od podnositelja prijave uvid u izvornike ili ovjerene preslike.