Zahtjev za izdavanje uvjerenja o statusu – namjeni zemljišta

 

U nastavku je obrazac zahtjeva, popunite ga točno i savjesno.

Prije popunjavanja obrasca prikupite u elektronskom obliku (skenirano ili kao fotografiju) sljedeće:

 • presliku osobne iskaznica podnositelja zahtjeva
 • odgovarajući dokument sa navedenom česticom za koju se traži uvjerenje (Izvod iz katastarskog plana sa označenom česticom, posjedovni list, izvadak iz zemljišnih knjiga)

Polja s oznakom * su obavezna.

"*" označava obavezan unos

Osnovni podaci podnositelja zahtjeva

Prilozi

Ovdje ispustite datoteke ili
Prihvatljive vrste datoteka: jpeg, jpg, png, pdf, doc, docx, Maks. veličina: 64 MB.

  Ovdje ispustite datoteke ili
  Prihvatljive vrste datoteka: jpeg, jpg, png, pdf, doc, docx, Maks. veličina: 64 MB.
   (Izvod iz katastarskog plana sa označenom česticom, posjedovni list, izvadak iz zemljišnih knjiga i slično)

   This field is for validation purposes and should be left unchanged.

    

   Podnositelj zahtjeva predajom ovog zahtjeva daje suglasnost Općini Sračinec da prikuplja i obrađuje gore navedene osobne podatke u svrhu kontaktiranja i utvrđivanja podataka za ostvarivanje prava iz ovog zahtjeva.

   Jedinstveni upravni odjel Općine Sračinec može tražiti dodatno pojašnjenje priložene dokumentacije zbog utvrđivanja stvarnog činjeničnog stanja podnositelja zahtjeva. Odjel ima pravo zatražiti od podnositelja zahtjeva uvid u izvornike ili ovjerene preslike.