Zahtjev za podmirenje troškova stanovanja (ostali korisnici)

 

U nastavku je obrazac zahtjeva, popunite ga točno i savjesno.

Prije popunjavanja obrasca prikupite u elektronskom obliku (skenirano ili kao fotografiju) sljedeće:

  • preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,
  • preslike računa za troškove stanovanja koji su predmet zahtjeva,
  • preslika posljednjeg isplaćenog dohotka/odrezak mirovine – za podnositelja zahtjeva i članove domaćinstva,
  • dokaz da je podnositelj zahtjeva i/ili članovi domaćinstva nezaposleni (potvrda zavoda za zapošljavanje, izjava) – podnositelj zahtjeva i ostali članovi zajedničkog domaćinstva

Polja s oznakom * su obavezna.

 

Podnositelj zahtjeva predajom ovog zahtjeva daje suglasnost Općini Sračinec da prikuplja i obrađuje gore navedene osobne podatke u svrhu kontaktiranja i utvrđivanja podataka za ostvarivanje prava iz ovog zahtjeva.

Jedinstveni upravni odjel Općine Sračinec može tražiti dodatno pojašnjenje priložene dokumentacije zbog utvrđivanja stvarnog činjeničnog stanja podnositelja zahtjeva. Odjel ima pravo zatražiti od podnositelja zahtjeva uvid u izvornike ili ovjerene preslike.