Zahtjev za pravo na novčanu pomoć za novorođeno dijete

 

U nastavku je obrazac zahtjeva, popunite ga točno i savjesno.

Prije popunjavanja obrasca prikupite u elektronskom obliku (skenirano ili kao fotografiju) sljedeće:

 • izvadak iz matice rođenih (rodni list novorođenog djeteta)
 • dokaz o prebivalištu novorođenog djeteta (uvjerenje o prebivalištu)
 • izvadak iz matice rođenih za svu ostalu djecu (rodni list za svu ostalu djecu)
 • preslike osobnih iskaznica za oba roditelja

Polja s oznakom * su obavezna.

"*" označava obavezan unos

Osnovni podaci podnositelja zahtjeva (roditelja djeteta)

Podaci o novorođenom djetetu

Datum rođenje djeteta*

Podaci za uplatu pomoći

Privici

Ovdje ispustite datoteke ili
Prihvatljive vrste datoteka: jpeg, jpg, png, pdf, doc, docx, Maks. veličina: 64 MB.

  Ovdje ispustite datoteke ili
  Prihvatljive vrste datoteka: jpeg, jpg, png, pdf, doc, docx, Maks. veličina: 64 MB.

   Ovdje ispustite datoteke ili
   Prihvatljive vrste datoteka: jpeg, jpg, png, pdf, doc, docx, Maks. veličina: 64 MB.

    Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

    Osim navedenog djeteta, u zajedničkom kućanstvu živim s ostalom mojom malodobnom djecom (do 18. godine) i to:
    (Molimo da upišete broj od 1 do 10.)

    This field is for validation purposes and should be left unchanged.

     

    Podnositelj zahtjeva predajom ovog zahtjeva daje suglasnost Općini Sračinec da prikuplja i obrađuje gore navedene osobne podatke u svrhu kontaktiranja i utvrđivanja podataka za ostvarivanje prava iz ovog zahtjeva.

    Jedinstveni upravni odjel Općine Sračinec može tražiti dodatno pojašnjenje priložene dokumentacije zbog utvrđivanja stvarnog činjeničnog stanja podnositelja zahtjeva. Odjel ima pravo zatražiti od podnositelja zahtjeva uvid u izvornike ili ovjerene preslike.