Zahtjev za sufinanciranje troškova mikročipiranja pasa i kastracije pasa i mačaka

 

U nastavku je obrazac zahtjeva, popunite ga točno i savjesno.

Prije popunjavanja obrasca prikupite u elektronskom obliku (skenirano ili kao fotografiju) sljedeće:

  • preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,
  • presliku plaćenog računa za izvršene usluge koji sadržava specifikaciju izvršenih usluga
  • preslika putovnice za psa iz koje je vidljiv ugrađeni mikročip i podaci o vlasniku psa.

Polja s oznakom * su obavezna.

 

Podnositelj zahtjeva predajom ovog zahtjeva daje suglasnost Općini Sračinec da prikuplja i obrađuje gore navedene osobne podatke u svrhu kontaktiranja i utvrđivanja podataka za ostvarivanje prava iz ovog zahtjeva.

Jedinstveni upravni odjel Općine Sračinec može tražiti dodatno pojašnjenje priložene dokumentacije zbog utvrđivanja stvarnog činjeničnog stanja podnositelja zahtjeva. Odjel ima pravo zatražiti od podnositelja zahtjeva uvid u izvornike ili ovjerene preslike.