ZAJEDNO ZA BUDUĆNOST NAŠE DJECE BEZ OVISNOSTI

UDRUGA ŽENA „PRESLICA“
&
ŽENSKA INICIJATIVA HNS-a

POZIVA VAS NA PREDAVANJE

„ZAJEDNO ZA BUDUĆNOST NAŠE DJECE BEZ OVISNOSTI“

KOJE ĆE SE ODRŽATI DANA
11. STUDENOGA 2009. GODINE ( SRIJEDA)
U MALOJ DVORANI DOMA KULTURE U SRAČINCU S POČETKOM U 18, 00 SATI.

PREDAVAČI NA PREDAVANJU ZA RODITELJE BITI ĆE:
dr. Irena StipeševiĆ RakamariĆ
voditeljica Centra za prevenciju i suzbijanje ovisnosti,
mr. Ruža LevačiĆ
nositeljica linije rada maloljetničke delinkvencije i kazneno pravne zaštite u PU varaždinskoj.
UDRUGA ŽENA „PRESLICA“
&
ŽENSKA INICIJATIVA HNS-a

Autor: k.l.